R12021989
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1839 W5608D645L4575)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose R12021989 (1853) daicalamdong (1906) 33S
2 win daicalamdong (1924) R12021989 (1835) 31S
3 lose R12021989 (1853) tanty (1758) 69S
4 lose tanty (1738) R12021989 (1873) 47S
5 win R12021989 (1859) cocco (1810) 63S
6 win cocco (1825) R12021989 (1844) 44S
7 win R12021989 (1834) Vukhactu1963 (1639) 36S
8 win Vukhactu1963 (1649) R12021989 (1824) 101S
9 win R12021989 (1810) chutuoc (1764) 32S
10 win R12021989 (1797) Thanhson1701 (1723) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by R12021989, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames