QuyenNgo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1645 W111D2L99)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thanhphong68 (1671) QuyenNgo (1628) 21S
2 lose thanhphong68 (1656) QuyenNgo (1643) 29S
3 win QuyenNgo (1622) sonthudu (1821) 2S
4 win sonthudu (1844) QuyenNgo (1599) 1S
5 win khacthinhlt (1583) QuyenNgo (1583) 56S
6 lose QuyenNgo (1599) khacthinhlt (1567) 22S
7 lose QuyenNgo (1613) Tuimetroi (1649) 26S
8 lose QuyenNgo (1631) RuaCT (1538) 16S
9 lose TamFreedom (1615) QuyenNgo (1648) 19S
10 win giahung2013 (1637) QuyenNgo (1632) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuyenNgo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames