QuocAnhT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2120 W584D133L450)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fanshu (2106) QuocAnhT (2104) 35S
2 win hama999 (2185) QuocAnhT (2085) 19S
3 draw Kechoico (1906) QuocAnhT (2090) 45S
4 lose Kechoico (1884) QuocAnhT (2112) 17S
5 draw QuocAnhT (2113) LCC06 (2072) 55S
6 draw nniferth (1983) QuocAnhT (2117) 64S
7 win vinhle1998 (1896) QuocAnhT (2108) 44S
8 win QuocAnhT (2095) comeon123 (2002) 44S
9 draw comeon123 (2000) QuocAnhT (2097) 29S
10 win mactrac (1988) QuocAnhT (2084) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuocAnhT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames