Quoc12345
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1749 W2020D549L2090)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Quoc12345 (1749) chuyenphao (1775) 67S
2 win Quoc12345 (1727) jackyvnn1981 (1941) 67S
3 win vtran (1762) Quoc12345 (1710) 86S
4 lose Quoc12345 (1725) vtran (1747) 19S
5 win Quoc12345 (1708) duxuan (1752) 44S
6 win Quoc12345 (1694) DanhBui54 (1660) 67S
7 win Quoc12345 (1677) llchoi4123 (1721) 29S
8 win Quoc12345 (1663) Chauviet1986 (1598) 46S
9 win Quoc12345 (1644) llchoi4123 (1755) 20S
10 lose Quoc12345 (1657) du123 (1742) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quoc12345, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames