Quannuakhuya
Cờ nhanh: 2647 W76D26L5
Cờ chậm: 2490 W207D412L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TuyCoUngBien (2599) Quannuakhuya (2484) 121S
2 draw Quannuakhuya (2475) Asian_killer (2627) 39S
3 draw Quannuakhuya (2465) Asian_killer (2637) 69S
4 win themthit_cho (2434) Quannuakhuya (2433) 146S
5 draw themthit_cho (2434) Quannuakhuya (2433) 71S
6 draw themthit_cho (2434) Quannuakhuya (2433) 103S
7 draw themthit_cho (2434) Quannuakhuya (2433) 61S
8 draw themthit_cho (2434) Quannuakhuya (2433) 57S
9 win Quannuakhuya (2418) hungreseda (2119) 21S
10 draw nghatthiep (2453) Quannuakhuya (2416) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quannuakhuya, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames