Quang_kna
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1953 W253D34L203)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vanhoang (1912) Quang_kna (1970) 49S
2 win vanhoang (1927) Quang_kna (1955) 41S
3 draw Quang_kna (1960) quocthinh55 (1784) 83S
4 win quocthinh55 (1795) Quang_kna (1949) 45S
5 win Quang_kna (1922) elatuyco87 (1853) 39S
6 win Quang_kna (1899) tranfill1 (1765) 21S
7 win Quang_kna (1873) tun (1785) 44S
8 win ongngoainhim (1730) Quang_kna (1849) 45S
9 win Quang_kna (1838) trungvc (1693) 14S
10 lose trungvc (1672) Quang_kna (1859) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quang_kna, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames