QuangN3
Cờ nhanh: 1803 W2987D308L2746
Cờ chậm: 1999 W47D7L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tuan_mA (1778) QuangN3 (1788) 25F
2 lose NguynS8 (1671) QuangN3 (1808) 41F
3 lose QuangN3 (1826) hackbegin (1732) 8F
4 lose hackbegin (1712) QuangN3 (1846) 29F
5 lose FunnyFun (1839) QuangN3 (1862) 97F
6 lose QuangN3 (1882) ha2021 (1726) 21F
7 win ha2021 (1738) QuangN3 (1870) 43F
8 lose tommytruong7 (1908) QuangN3 (1885) 48F
9 lose anhditruoc (1896) QuangN3 (1901) 49F
10 win vi_cuong (1966) QuangN3 (1883) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuangN3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames