QuangCoMa
Cờ nhanh: 2526 W5199D1030L3405
Cờ chậm: 2140 W20D4L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PHONG___TRAN (2531) QuangCoMa (2559) 54F
2 lose QuangCoMa (2603) Vuong_T_Nhat (2384) 12F
3 win QuangCoMa (2587) gai__uongbi (2304) 24F
4 win QuangCoMa (2559) PHONG___TRAN (2501) 33F
5 win M2000 (2489) QuangCoMa (2530) 37F
6 lose QuangCoMa (2567) minhtri5 (2475) 18F
7 win QuangCoMa (2538) PHONG___TRAN (2495) 42F
8 win ducsamnd (2413) QuangCoMa (2513) 22F
9 lose PHONG___TRAN (2403) QuangCoMa (2554) 26F
10 lose QuangCoMa (2597) ducsamnd (2401) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuangCoMa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames