Quan_Tai_Den
Cờ nhanh: 1975 W1288D58L1316
Cờ chậm: 1967 W2290D234L2181)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Quan_Tai_Den (1961) cutri (1927) 33F
2 lose cutri (1909) Quan_Tai_Den (1979) 37F
3 lose vanthuy61 (1907) Quan_Tai_Den (1997) 36F
4 win thinh61 (1972) Quan_Tai_Den (1982) 28F
5 lose Quan_Tai_Den (2016) chaddyy (1983) 42F
6 win Saothudo (2062) Quan_Tai_Den (1979) 23F
7 lose Quan_Tai_Den (2008) Zhangfeng (2050) 46F
8 win Quan_Tai_Den (1973) chessnut (2037) 16F
9 win nuinhan (1904) Quan_Tai_Den (1944) 9F
10 lose Quan_Tai_Den (1960) thancocom (1938) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quan_Tai_Den, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames