Quach_Tinh
Cờ nhanh: 1941 W53D1L19
Cờ chậm: 2432 W96D160L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LocCoc1 (2480) Quach_Tinh (2395) 55S
2 win DamMe (2324) Quach_Tinh (2366) 34S
3 lose Tuannhi (2428) Quach_Tinh (2395) 2S
4 draw Tuannhi (2430) Quach_Tinh (2393) 73S
5 lose QuanChua (2474) Quach_Tinh (2421) 46S
6 draw Quach_Tinh (2421) QuanChua (2429) 27S
7 draw Quach_Tinh (2421) QuanChua (2429) 42S
8 win Quach_Tinh (2385) Tuannhi (2454) 48S
9 lose MoonLight (2323) Quach_Tinh (2423) 23S
10 draw Tuannhi (2429) Quach_Tinh (2423) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quach_Tinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames