Qiufo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1893 W2816D533L2411)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Qiufo (1907) vandoanh (1940) 38S
2 win Qiufo (1889) vandoanh (1958) 61S
3 lose TranVinh (1968) Qiufo (1903) 25S
4 win tonyvo (1874) Qiufo (1871) 56S
5 lose Nhincaichi (1910) Qiufo (1886) 42S
6 lose Qiufo (1902) Nhincaichi (1894) 14S
7 lose Qiufo (1918) vantong (1901) 30S
8 lose vantong (1884) Qiufo (1935) 30S
9 lose Hatao (1930) Qiufo (1951) 32S
10 lose Qiufo (1967) Xuanky (1938) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Qiufo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames