QUAI_KHACH
Cờ nhanh: 2261 W46D3L12
Cờ chậm: 2446 W93D139L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw QUAI_KHACH (2452) yoyofun (2342) 14S
2 win QUAI_KHACH (2409) Phong_ba (2611) 37S
3 lose QUAI_KHACH (2443) MoonLight (2399) 17S
4 draw yoyofun (2443) QUAI_KHACH (2443) 30S
5 draw xiexie1 (2458) QUAI_KHACH (2443) 49S
6 draw QUAI_KHACH (2440) HoaiHamHo (2491) 43S
7 win QUAI_KHACH (2412) BaDuc118 (2355) 63S
8 draw QUAI_KHACH (2403) alex2001 (2569) 36S
9 draw QUAI_KHACH (2393) alex2001 (2579) 56S
10 draw xiexie1 (2421) QUAI_KHACH (2392) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QUAI_KHACH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames