QUAI_KHACH
Cờ nhanh: 2256 W45D3L11
Cờ chậm: 2514 W76D21L14)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win QUAI_KHACH (2495) Tuannhi (2286) 45S
2 lose ChemWaAc (2586) QUAI_KHACH (2523) 14S
3 win nnhuynh2 (2460) QUAI_KHACH (2494) 101S
4 lose QUAI_KHACH (2524) Quannuakhuya (2550) 47S
5 draw QUAI_KHACH (2523) Quannuakhuya (2551) 55S
6 win QUAI_KHACH (2491) CuuVyHo (2504) 80S
7 win Tuannhi (2353) QUAI_KHACH (2466) 17S
8 draw F22_Raptor (1934) QUAI_KHACH (2491) 38S
9 draw QUAI_KHACH (2490) yoyofun (2509) 29S
10 draw QUAI_KHACH (2489) yoyofun (2510) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QUAI_KHACH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames