QQQQ
Cờ nhanh: 1425 W10D0L19
Cờ chậm: 1402 W1075D167L2398)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PhongLe1111 (1407) QQQQ (1418) 55S
2 lose eco (1523) QQQQ (1407) 25S
3 lose loan77040 (1454) QQQQ (1422) 30S
4 lose QQQQ (1436) dinh6464la (1500) 56S
5 win tieukycuc (1446) QQQQ (1420) 49S
6 win QQQQ (1403) tieukycuc (1463) 50S
7 lose Phitg (1436) QQQQ (1418) 26S
8 lose QQQQ (1434) MeoEng (1431) 14S
9 win QQQQ (1419) d_r_a_g_o_n (1402) 33S
10 lose QQQQ (1433) chong1961 (1488) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QQQQ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames