Psychology
Cờ nhanh: 1825 W23578D1835L23611
Cờ chậm: 1516 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Psychology (1837) Anhvy_2016 (1957) 42F
2 win Psychology (1825) victoryxema (1701) 43F
3 win Psychology (1813) victoryxema (1713) 52F
4 lose Psychology (1830) T_aview (1765) 49F
5 lose Psychology (1848) HoQuyLY (1769) 14F
6 lose phithuong131 (1859) Psychology (1864) 47F
7 win Psychology (1848) phithuong131 (1875) 49F
8 lose Psychology (1863) Lihong (1883) 22F
9 lose Psychology (1879) nguyendieu (1864) 15F
10 lose Psychology (1889) danmientay (2088) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Psychology, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames