Player_
Cờ nhanh: 2327 W60D14L14
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Player_ (2298) eggking (2258) 37F
2 win Player_ (2267) vitinhcuong (2253) 25F
3 win gai__uongbi (2349) Player_ (2228) 44F
4 lose Player_ (2265) PHONG___TRAN (2173) 26F
5 win Player_ (2231) ME_CUNG (2266) 30F
6 win Lam17 (2249) Player_ (2196) 15F
7 lose Player_ (2231) choi_co_tang (2168) 29F
8 lose choi_co_tang (2128) Player_ (2271) 30F
9 lose Player_ (2316) choi_co_tang (2083) 27F
10 lose choi_co_tang (2033) Player_ (2366) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Player_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames