Play_Kool
Cờ nhanh: 2408 W47D0L2
Cờ chậm: 2344 W44D1L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Play_Kool (2355) KinhPhat (2760) 90S
2 draw Play_Kool (2372) Frendy8899 (2051) 43S
3 win Play_Kool (2385) letam2 (2236) 13F
4 win CoLover (2184) Play_Kool (2364) 14F
5 win Play_Kool (2342) Lam17 (2187) 17F
6 win Play_Kool (2317) hawk22 (2218) 19F
7 win horse333 (2148) Play_Kool (2352) 22S
8 lose Play_Kool (2372) Lhng (2570) 74S
9 win Play_Kool (2341) Vucoma (2340) 32S
10 win Play_Kool (2317) vtc (2198) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Play_Kool, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames