Pikachu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1892 W315D95L409)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Pikachu (1851) huyhoang833 (2008) 104S
2 lose raja_sapi (2041) Pikachu (1872) 31S
3 lose Pikachu (1901) nhattan (1946) 47S
4 lose Pikachu (1927) Xyz79 (2025) 23S
5 lose Pikachu (1945) Lehunglai (2188) 43S
6 lose Pikachu (1971) Phu2006 (2067) 32S
7 lose Caphe_amazon (2326) Pikachu (1984) 25S
8 win Pikachu (1941) sodo (2129) 62S
9 win Onggiaolang (2003) Pikachu (1903) 30S
10 lose five_diem (1997) Pikachu (1930) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Pikachu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames