Phuong_Miinh
Cờ nhanh: 2333 W59D7L23
Cờ chậm: 2502 W317D88L246)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DemHanoi (2644) Phuong_Miinh (2526) 31S
2 draw Phuong_Miinh (2531) matugi (2437) 86S
3 win Phuong_Miinh (2500) Tieu_Phong (2498) 32S
4 win Phuong_Miinh (2481) CoolxqPlayer (2260) 33S
5 win Phuong_Miinh (2438) phantom (2638) 80S
6 draw Phuong_Miinh (2434) yoyofun (2512) 61S
7 win Phuong_Miinh (2394) LyMacSau (2539) 45S
8 lose TestGUI (2548) Phuong_Miinh (2418) 42S
9 draw TestGUI (2556) Phuong_Miinh (2410) 38S
10 draw Phuong_Miinh (2409) chimnon2008 (2456) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phuong_Miinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames