Phuong0211
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1515 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose EThinkerUp (L0E) Phuong0211 (L0E) 45T
2 win Phuong0211 (L0C) Nonono (L0C) 1T
3 win DongHoi73 (L0A) Phuong0211 (L0A) 36T
4 lose roman (L0F) Phuong0211 (L0) 0T
5 win Phuong0211 (L0) Thaiuk (L0) 34T
6 win Phuong0211 (L0E) tuyduyen82vn (L0E) 38T
7 win EThinkerUp (L0C) Phuong0211 (L0C) 92T
8 win Phuong0211 (L0A) itay (L0A) 51T
9 lose Phuong0211 (L0F) michael197 (L0) 0T
10 lose Phuong0211 (L0F) SmileMan (L0F) 33T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phuong0211, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames