Phucdalat
Cờ nhanh: 1801 W1499D79L1599
Cờ chậm: 1547 W228D20L250)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TheEndGame (1664) Phucdalat (1527) 1S
2 lose thanhvinh79 (1605) Phucdalat (1541) 28S
3 win huyenhs (1544) Phucdalat (1525) 32S
4 lose hacan (1538) Phucdalat (1541) 22S
5 win Phucdalat (1525) hacan (1554) 28S
6 win huyenhs (1526) Phucdalat (1509) 35S
7 lose Phucdalat (1525) T_Tiendat_T3 (1514) 10S
8 win Phucdalat (1510) travelgoh (1481) 19S
9 win travelgoh (1497) Phucdalat (1494) 26S
10 lose Phucdalat (1511) TamPhamSauSk (1471) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phucdalat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames