PhongThuT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2300 W349D91L247)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PhongThuT (2320) Caphe_amazon (2514) 36S
2 win PhongThuT (2294) michael197 (2198) 46S
3 win Gago (2048) PhongThuT (2276) 29S
4 win kenykeny (2170) PhongThuT (2263) 26S
5 lose anhlanh (2146) PhongThuT (2283) 48S
6 win anhlanh (2158) PhongThuT (2271) 44S
7 lose Chipheo (2507) PhongThuT (2290) 22S
8 lose Caphe_amazon (2338) PhongThuT (2320) 19S
9 draw Caphe_amazon (2339) PhongThuT (2319) 30S
10 win Caphe_amazon (2376) PhongThuT (2282) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhongThuT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames