PhoTai
Cờ nhanh: 1756 W674D49L730
Cờ chậm: 1619 W7D1L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PhoTai (1732) mailbachdang (1614) 31F
2 win mailbachdang (1642) PhoTai (1704) 28F
3 win mailbachdang (1674) PhoTai (1672) 27F
4 win mailbachdang (1710) PhoTai (1636) 31F
5 lose mailbachdang (1679) PhoTai (1667) 53F
6 win kimi2016 (1549) PhoTai (1641) 16F
7 lose SaThu_5Chau (1918) PhoTai (1658) 28F
8 lose PhoTai (1677) SaThu_5Chau (1899) 45F
9 lose SaThu_5Chau (1878) PhoTai (1698) 35F
10 lose simitran41 (1465) PhoTai (1745) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhoTai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames