PhilipYTO
Cờ nhanh: 1858 W26D0L4
Cờ chậm: 2388 W427D27L339)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win U1956 (2250) PhilipYTO (2376) 30S
2 lose phongt6 (1926) PhilipYTO (1872) 10F
3 win myhey (1760) PhilipYTO (1860) 18F
4 win mmm (1845) PhilipYTO (1844) 35F
5 win xuanhai1994 (1816) PhilipYTO (1829) 23F
6 win ngocthang75 (1783) PhilipYTO (1814) 31F
7 win PhilipYTO (1799) ngocthang75 (1798) 30F
8 win chengxin (1850) PhilipYTO (1781) 19F
9 win bathien01 (2142) PhilipYTO (2367) 47S
10 win Doi (1696) PhilipYTO (1768) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhilipYTO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames