PhiThienKiem
Cờ nhanh: 2241 W150D11L148
Cờ chậm: 2406 W36D4L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PhiThienKiem (2206) ThoiThe (2262) 24F
2 win PhiThienKiem (2167) drvietnam (2295) 30F
3 win ong_trum_M (2176) PhiThienKiem (2133) 32F
4 win PhiThienKiem (2101) Thienlyma08 (2105) 23F
5 win PhiThienKiem (2070) lvhan62 (2065) 34F
6 win PhiThienKiem (2046) ong_trum_M (1926) 25F
7 win PhiThienKiem (2003) motdoilangtu (2197) 20F
8 win eggking (2132) PhiThienKiem (1961) 28F
9 win PhiThienKiem (1920) ducdungvan (2082) 24F
10 win PhiThienKiem (1894) tamdang1971 (1798) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhiThienKiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames