PhiMonDao
Cờ nhanh: 2690 W81D26L13
Cờ chậm: 2493 W45D65L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win drvietnam (2489) PhiMonDao (2669) 32F
2 win Lphua (2514) PhiMonDao (2645) 67F
3 win PhiMonDao (2618) Lphua (2541) 45F
4 win PhiMonDao (2600) Song_Xa (2371) 8F
5 draw ME_CUNG (2440) PhiMonDao (2610) 71F
6 win PhiMonDao (2584) ME_CUNG (2500) 39F
7 win PhiMonDao (2559) Player____1 (2451) 34F
8 win drvietnam (2385) PhiMonDao (2537) 43F
9 draw Lphua (2585) PhiMonDao (2534) 110F
10 draw Lphua (2588) PhiMonDao (2531) 68F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhiMonDao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames