PhiMonDao
Cờ nhanh: 2742 W84D27L13
Cờ chậm: 2549 W47D65L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win QuangCoMa (2498) PhiMonDao (2724) 30F
2 draw Dtdethick (2541) PhiMonDao (2735) 97F
3 win PhiMonDao (2717) Omygod (2487) 26F
4 win CongChua_cz (2608) PhiMonDao (2690) 78F
5 win PhiMonDao (2522) HanhHe1 (2452) 68S
6 win ufo________ (2446) PhiMonDao (2493) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames