Peter_150
Cờ nhanh: 1746 W8301D602L7270
Cờ chậm: 1752 W83D5L60)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thojth3 (1798) Peter_150 (1760) 29F
2 lose Peter_150 (1775) thojth3 (1783) 45F
3 win hip_hop (1639) Peter_150 (1763) 17F
4 win Peter_150 (1750) hip_hop (1652) 40F
5 lose QVinh (1699) Peter_150 (1768) 22F
6 win Peter_150 (1753) minh44 (1724) 50F
7 win minh44 (1740) Peter_150 (1737) 33F
8 lose Peter_150 (1755) honchiuha (1687) 1F
9 win Peter_150 (1744) hungdaugio (1578) 24F
10 lose hungdaugio (1556) Peter_150 (1766) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Peter_150, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames