Pcstar
Cờ nhanh: 1636 W2247D90L2171
Cờ chậm: 1972 W79D9L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose athi (1598) Pcstar (1653) 28F
2 win Pcstar (1638) athi (1613) 15F
3 win Pcstar (1622) peterha72 (1636) 39F
4 lose anbinh (1721) Pcstar (1635) 40F
5 lose Pcstar (1649) anbinh (1707) 37F
6 lose zyxwvu6 (1733) Pcstar (1677) 42F
7 lose zyxwvu6 (1701) Pcstar (1709) 41F
8 lose Pcstar (1718) playfast2017 (1927) 33F
9 win kiet (1756) Pcstar (1701) 32F
10 lose Pcstar (1716) kiet (1741) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Pcstar, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames