Panetvino
Cờ nhanh: 1715 W82D5L63
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Panetvino (1699) thanhcao1 (1730) 19F
2 win Panetvino (1682) thanhcao1 (1747) 39F
3 win PhuongLe (1635) Panetvino (1667) 39F
4 win Panetvino (1652) PhuongLe (1650) 41F
5 win mikeboy (1595) Panetvino (1638) 52F
6 win Panetvino (1625) MongDoc (1528) 85F
7 lose whowe (1594) Panetvino (1642) 34F
8 win Panetvino (1626) nuocsang (1638) 16F
9 lose Len (1646) Panetvino (1641) 42F
10 lose Panetvino (1655) roxinante (1701) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Panetvino, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames