Paarees
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1994 W86D8L50)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thepdo (1996) Paarees (1978) 41S
2 win P112233 (1864) Paarees (1952) 84S
3 win abc9 (1895) Paarees (1938) 60S
4 win ht607 (1970) Paarees (1921) 42S
5 lose horse333 (1956) Paarees (1936) 85S
6 lose Paarees (1953) hung003 (1899) 42S
7 lose hung003 (1881) Paarees (1971) 61S
8 win Paarees (1955) gochix (1975) 22S
9 lose gochix (1959) Paarees (1971) 26S
10 win Paarees (1960) chiendau (1823) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Paarees, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames