PXK9
Cờ nhanh: 1501 W0D1L0
Cờ chậm: 2253 W86D10L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PXK9 (2237) hn500 (2249) 65S
2 win hn500 (2266) PXK9 (2220) 29S
3 win PXK9 (2206) danhco1993 (2145) 21S
4 lose danhco1993 (2126) PXK9 (2225) 33S
5 lose PXK9 (2235) small_star (2413) 30S
6 win MVanDang (2019) PXK9 (2226) 44S
7 draw PXK9 (2221) small_star (2418) 8S
8 lose LG02 (2187) PXK9 (2238) 26S
9 lose PXK9 (2254) tandinh1965 (2224) 21S
10 win zionleung (2012) PXK9 (2245) 72S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PXK9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames