PXK9
Cờ nhanh: 1501 W0D1L0
Cờ chậm: 2212 W96D11L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trannhan1133 (1979) PXK9 (2203) 68S
2 win trannhan1133 (1989) PXK9 (2193) 33S
3 lose PXK9 (2206) BinhD (2288) 43S
4 lose ky_nhan (1980) PXK9 (2229) 45S
5 win ky_nhan (1989) PXK9 (2220) 37S
6 win timvuivoiban (2067) PXK9 (2209) 34S
7 win PXK9 (2197) timvuivoiban (2079) 67S
8 win lionkinh (1975) PXK9 (2188) 26S
9 win lionkinh (1985) PXK9 (2178) 20S
10 lose icoeur68 (2028) PXK9 (2199) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PXK9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames