PSG
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2430 W157D26L69)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Tiepboy1st (2526) PSG (2427) 28S
2 win PSG (2418) kythu_hg (2175) 37S
3 win BeHappy12142 (2292) PSG (2406) 23S
4 lose PSG (2426) Codonlycaphe (2629) 34S
5 lose PSG (2438) tiennt43 (2570) 34S
6 win PSG (2428) firsttwo (2232) 2S
7 win tiennt43 (2591) PSG (2407) 41S
8 draw PSG (2405) yeuanh (2481) 63S
9 win locq8_sg (2149) PSG (2397) 24S
10 win thuadyem (2337) PSG (2383) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PSG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames