PN_Trang01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2609 W1267D227L751)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PN_Trang01 (2606) ngominhquoc (1833) 30S
2 win ngominhquoc (1836) PN_Trang01 (2603) 17S
3 lose PN_Trang01 (2639) Denpond (2569) 7S
4 draw PN_Trang01 (2637) Hi_allFriend (2675) 55S
5 win PN_Trang01 (2628) danielwcc (2393) 31S
6 win danielwcc (2402) PN_Trang01 (2619) 34S
7 draw PN_Trang01 (2619) hungchess (2622) 53S
8 draw PN_Trang01 (2616) doisuonggio (2674) 36S
9 draw doisuonggio (2678) PN_Trang01 (2612) 54S
10 draw hungchess (2596) PN_Trang01 (2612) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PN_Trang01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames