PN_Trang01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1885 W935D169L580)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Cay_Tre_Viet (1777) PN_Trang01 (1904) 1S
2 lose PN_Trang01 (1919) nguoibien (1795) 60S
3 win PN_Trang01 (1908) cuga (1865) 43S
4 win PN_Trang01 (1902) TRUMTRUNGGA (1629) 24S
5 win PN_Trang01 (1890) Catbuj (1882) 23S
6 win Tazran (1860) PN_Trang01 (1878) 21S
7 lose H07 (1673) PN_Trang01 (1900) 1S
8 lose PN_Trang01 (1919) emini (1786) 16S
9 lose PN_Trang01 (1933) Catbuj (1882) 19S
10 win PN_Trang01 (1926) xzcofe (1687) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PN_Trang01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames