PL090909
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1822 W200D27L164)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PL090909 (1838) sontran1970 (1817) 39S
2 win macdinhthang (1794) PL090909 (1823) 26S
3 lose PL090909 (1840) macdinhthang (1777) 45S
4 lose PL090909 (1857) ampq (1793) 88S
5 lose TamGiahuy (1816) PL090909 (1874) 27S
6 win PL090909 (1859) TamGiahuy (1831) 21S
7 win thanphudu (1858) PL090909 (1843) 41S
8 draw PL090909 (1843) thanphudu (1858) 98S
9 win daibangbt (1868) PL090909 (1826) 11S
10 lose PL090909 (1841) daibangbt (1853) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PL090909, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames