PHI_YEN_BAN
Cờ nhanh: 2659 W62D8L8
Cờ chậm: 2606 W99D54L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw VoDThanTang (2552) PHI_YEN_BAN (2609) 46S
2 draw Phuong_Miinh (2496) PHI_YEN_BAN (2669) 144F
3 draw Phuong_Miinh (2485) PHI_YEN_BAN (2680) 93F
4 draw kiemkhi (2390) PHI_YEN_BAN (2615) 77S
5 win PHI_YEN_BAN (2606) kiemkhi (2399) 37S
6 draw PHI_YEN_BAN (2611) Hello (2428) 35S
7 draw TAM_BO_HO (2665) PHI_YEN_BAN (2680) 34F
8 draw TAM_BO_HO (2665) PHI_YEN_BAN (2680) 79F
9 draw TAM_BO_HO (2442) PHI_YEN_BAN (2616) 29S
10 draw TAM_BO_HO (2437) PHI_YEN_BAN (2621) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PHI_YEN_BAN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames