PHANXIPAN
Cờ nhanh: 1520 W12D0L11
Cờ chậm: 1638 W1488D161L1446)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PHANXIPAN (1623) chamanh (1613) 39S
2 lose kieuduy (1643) PHANXIPAN (1638) 44S
3 lose tanngohuu (1685) PHANXIPAN (1652) 73S
4 lose PHANXIPAN (1667) tanngohuu (1698) 16S
5 win PHANXIPAN (1654) Cuongnv25 (1560) 43S
6 lose PHANXIPAN (1669) fantasyvn (1693) 53S
7 win PHANXIPAN (1652) gengyu88 (1699) 46S
8 lose PHANXIPAN (1663) trauvang117 (1825) 35S
9 lose PHANXIPAN (1680) The_MamTom (1619) 31S
10 win PHANXIPAN (1671) tuong_ho (1436) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PHANXIPAN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames