PC_45A
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1625 W342D26L381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dragon2 (1660) PC_45A (1640) 27S
2 lose PC_45A (1656) dragon2 (1644) 10S
3 win co_ma_vui (1634) PC_45A (1641) 12S
4 lose PC_45A (1654) Duy007 (1747) 34S
5 win Duy007 (1766) PC_45A (1635) 32S
6 win PC_45A (1617) StevenVu75 (1688) 19S
7 lose StevenVu75 (1674) PC_45A (1631) 29S
8 lose PC_45A (1647) thamaster (1616) 40S
9 win thamaster (1631) PC_45A (1632) 40S
10 lose PC_45A (1657) hndl (1763) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PC_45A, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames