Ong7_ChoiTay
Cờ nhanh: 2624 W48D6L4
Cờ chậm: 2345 W104D34L63)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose USA_Chess (2562) Ong7_ChoiTay (2365) 72S
2 draw Ong7_ChoiTay (2357) trum_bip (2506) 34S
3 draw xiexie1 (2415) Ong7_ChoiTay (2356) 33S
4 draw xiexie1 (2416) Ong7_ChoiTay (2355) 54S
5 draw KinhDoHue (2629) Ong7_ChoiTay (2339) 98S
6 draw Ong7_ChoiTay (2339) DamMe (2367) 89S
7 draw DonPhuong (2613) Ong7_ChoiTay (2323) 107S
8 draw trum_bip (2377) Ong7_ChoiTay (2322) 62S
9 draw intelxeon (2510) Ong7_ChoiTay (2311) 33S
10 draw intelxeon (2522) Ong7_ChoiTay (2299) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ong7_ChoiTay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames