Oh________N0
Cờ nhanh: 2285 W37D1L3
Cờ chậm: 2452 W77D101L47)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Oh________N0 (2427) Kim_Tra (2326) 44S
2 draw CuuVyHo (2564) Oh________N0 (2419) 123S
3 win NguynH9 (2289) Oh________N0 (2269) 29F
4 win NguynH9 (2306) Oh________N0 (2252) 20F
5 lose phantom (2546) Oh________N0 (2444) 84S
6 draw Oh________N0 (2445) lamcainicmoi (2395) 40S
7 win lamcainicmoi (2410) Oh________N0 (2430) 106S
8 win Oh________N0 (2415) Chessmaster (2393) 71S
9 draw Chessmaster (2393) Oh________N0 (2415) 63S
10 win cheungwcc (2299) Oh________N0 (2403) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Oh________N0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames