OC714
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1538 W1680D226L2269)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose OC714 (1554) friendswood (1544) 26S
2 lose OC714 (1569) Xaphaoma (1585) 50S
3 lose OC714 (1601) hetay1 (1585) 39S
4 lose OC714 (1640) John_69 (1521) 43S
5 lose OC714 (1661) vnchess (1833) 35S
6 lose DoThanh87 (1957) OC714 (1667) 9S
7 lose OC714 (1692) cui775 (1791) 33S
8 lose OC714 (1709) khach (1970) 40S
9 lose taurus9999 (2022) OC714 (1724) 13S
10 lose danhmd (1737) OC714 (1757) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by OC714, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames