North_Korea
Cờ nhanh: 1463 W0D0L3
Cờ chậm: 2447 W295D86L222)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DamMe (2623) North_Korea (2436) 41S
2 lose khanhgn (1508) North_Korea (1478) 44F
3 lose famous (2506) North_Korea (2465) 34S
4 lose Bungbu (2590) North_Korea (2490) 39S
5 draw DemHanoi (2561) North_Korea (2486) 177S
6 lose AcLietChess (2324) North_Korea (2529) 67S
7 draw trum_mafia (2470) North_Korea (2532) 43S
8 lose conloc2019 (2602) North_Korea (2546) 47S
9 draw North_Korea (2545) conloc2019 (2603) 22S
10 win Swcumeo (2415) North_Korea (2520) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by North_Korea, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames