North_Korea
Cờ nhanh: 1529 W5D1L4
Cờ chậm: 2589 W323D144L234)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrieuVan3o3 (2515) North_Korea (2607) 39S
2 draw DonPhuong (2728) North_Korea (2600) 98S
3 draw YangGuo (2635) North_Korea (2599) 16S
4 draw NhiNhiNguyen (2624) North_Korea (2598) 27S
5 lose tumaytq (2737) North_Korea (2623) 300S
6 lose xiexie1 (2742) North_Korea (2649) 44S
7 draw xiexie1 (2748) North_Korea (2643) 29S
8 lose NhiNhiNguyen (2606) North_Korea (2660) 39S
9 win quynguyen (2625) North_Korea (2629) 35S
10 draw forany1 (2628) North_Korea (2629) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by North_Korea, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames