North_Korea
Cờ nhanh: 1533 W6D1L5
Cờ chậm: 2541 W351D222L264)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw hpvnn (2551) North_Korea (2541) 48S
2 win North_Korea (2524) hpvnn (2568) 14S
3 draw hpvnn (2569) North_Korea (2523) 63S
4 lose stilllovingu (2542) North_Korea (2555) 50S
5 draw stilllovingu (2542) North_Korea (2555) 18S
6 draw HideDragon (2629) North_Korea (2551) 100S
7 win North_Korea (2525) firstavenue (2436) 55S
8 win North_Korea (2505) haywatroi (2302) 29S
9 draw North_Korea (2504) LenhDoiMang (2522) 18S
10 lose Xi_xon (2616) North_Korea (2530) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by North_Korea, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames