NoikhongSW
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2012 W405D68L298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NoikhongSW (2042) namteo (2073) 25S
2 win Lehunglai (1936) NoikhongSW (2015) 14S
3 lose Kimle1501 (1911) NoikhongSW (2055) 23S
4 draw Kimle1501 (1902) NoikhongSW (2064) 24S
5 lose ronghalong (1992) NoikhongSW (2102) 54S
6 lose NoikhongSW (2139) Xiexiemaster (2046) 30S
7 win MLam (2102) NoikhongSW (2108) 37S
8 lose cogiaisau2 (2289) NoikhongSW (2130) 21S
9 lose Trum_San_Ga (1773) NoikhongSW (2183) 29S
10 win NoikhongSW (2165) Pikachu (1938) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NoikhongSW, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames