NoikhongSW
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2313 W737D130L557)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NoikhongSW (2290) nghiepdaubac (2156) 37S
2 win NoikhongSW (2272) smartid (2031) 36S
3 win NoikhongSW (2243) letam2 (2200) 22S
4 win NoikhongSW (2203) tinhdoi33354 (2337) 17S
5 draw NoikhongSW (2209) na123456 (2099) 35S
6 win NoikhongSW (2190) votongpro (1975) 19S
7 win NoikhongSW (2169) HoangLeDuc (1988) 65S
8 win NoikhongSW (2151) cophonui (1919) 25S
9 win NoikhongSW (2121) nguyenbahien (2093) 22S
10 win Thaixalem007 (1922) NoikhongSW (2100) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NoikhongSW, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames