Ninja_trolai
Cờ nhanh: 2299 W54D7L12
Cờ chậm: 2396 W131D199L137)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ninja_trolai (2422) AlphaBug (2505) 31S
2 draw ac_on_lang (2664) Ninja_trolai (2408) 23S
3 draw chantroitim (2673) Ninja_trolai (2393) 28S
4 lose ChemWaAc (2668) Ninja_trolai (2410) 49S
5 draw tuanendo (2000) Ninja_trolai (2431) 74S
6 lose Ninja_trolai (2458) Phong_ba (2537) 63S
7 win Tour2018 (2533) Ninja_trolai (2420) 28S
8 draw xiexie1 (2451) Ninja_trolai (2420) 120S
9 draw Ninja_trolai (2416) HaiRau_HR (2495) 31S
10 win Tour2018 (2508) Ninja_trolai (2377) 77S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ninja_trolai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames