Ninja_trolai
Cờ nhanh: 2192 W60D9L21
Cờ chậm: 2204 W353D378L363)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ninja_trolai (2244) Phong3 (2106) 27S
2 draw Ninja_trolai (2243) quachtrieu1 (2265) 75S
3 lose Ninja_trolai (2280) vivitran (2188) 18S
4 draw Ninja_trolai (2263) LenhDoiMang (2591) 34S
5 win Ninja_trolai (2228) gacon75 (2285) 1S
6 draw tuandialy (2045) Ninja_trolai (2239) 64S
7 draw tuandialy (2033) Ninja_trolai (2251) 31S
8 draw tuandialy (2019) Ninja_trolai (2265) 28S
9 lose Ninja_trolai (2297) phanchess (2282) 72S
10 lose luanjun (2269) Ninja_trolai (2332) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ninja_trolai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames