Ninja_trolai
Cờ nhanh: 2299 W54D7L12
Cờ chậm: 2331 W310D346L309)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ninja_trolai (2352) TrieuVan3o3 (2535) 76S
2 win Hongminh83 (2311) Ninja_trolai (2321) 43S
3 lose Ninja_trolai (2332) DonPhuong (2715) 96S
4 draw Ninja_trolai (2340) ervin (2196) 12S
5 win Ninja_trolai (2314) ervin (2222) 19S
6 draw coTuongDzui (2446) Ninja_trolai (2306) 29S
7 draw nthung57 (2123) Ninja_trolai (2317) 29S
8 draw Ninja_trolai (2311) gietcongno (2426) 34S
9 win Ninja_trolai (2285) Trung3337918 (2192) 30S
10 win UltraChess (2362) Ninja_trolai (2246) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ninja_trolai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames