Ninja_trolai
Cờ nhanh: 2299 W54D7L12
Cờ chậm: 2313 W249D291L259)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DonPhuong (2577) Ninja_trolai (2330) 37S
2 lose Ninja_trolai (2336) Just_Try (2671) 45S
3 lose Just_Try (2664) Ninja_trolai (2343) 51S
4 lose MaNuTamKinh (2503) Ninja_trolai (2366) 131S
5 lose Ninja_trolai (2391) LocCoc1 (2498) 48S
6 lose LyMacSau (2560) Ninja_trolai (2414) 59S
7 draw Ninja_trolai (2412) DemHanoi (2455) 30S
8 lose DemHanoi (2384) Ninja_trolai (2447) 45S
9 draw Ninja_trolai (2448) playerOk (2424) 21S
10 draw Ninja_trolai (2439) LyMacSau (2596) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ninja_trolai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames