NhuQuynh82
Cờ nhanh: 1415 W3D0L10
Cờ chậm: 1623 W2890D142L2664)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win fastfood (1439) NhuQuynh82 (1613) 58S
2 win NhuQuynh82 (1602) fastfood (1450) 27S
3 win laorua1944 (1562) NhuQuynh82 (1587) 31S
4 lose NhuQuynh82 (1605) hienlavip (1525) 86S
5 win hienlavip (1539) NhuQuynh82 (1591) 33S
6 lose Dec2020 (1840) NhuQuynh82 (1600) 92S
7 lose NhuQuynh82 (1614) Levi (1653) 30S
8 lose Levi (1638) NhuQuynh82 (1629) 29S
9 lose NhuQuynh82 (1643) Beyond8338 (1690) 50S
10 lose Beyond8338 (1675) NhuQuynh82 (1658) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhuQuynh82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames