Nho_Anh20
Cờ nhanh: 1618 W14D0L8
Cờ chậm: 2432 W406D258L365)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThangVu2 (2323) Nho_Anh20 (2405) 40S
2 lose Caphe_amazon (2277) Nho_Anh20 (2447) 24S
3 draw Nho_Anh20 (2447) delta21 (2444) 32S
4 win Caphe_amazon (2301) Nho_Anh20 (2423) 35S
5 win Caphe_amazon (2206) Nho_Anh20 (2403) 24S
6 win Caphe_amazon (2228) Nho_Anh20 (2381) 45S
7 win Caphe_amazon (2253) Nho_Anh20 (2356) 38S
8 win Nho_Anh20 (2342) congcan1969 (2284) 41S
9 win congcan1969 (2299) Nho_Anh20 (2327) 76S
10 lose Nho_Anh20 (2361) santafee (2317) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nho_Anh20, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames