NhnAlex
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1925 W94D13L76)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NhnAlex (1957) ervin (1955) 49S
2 lose NhnAlex (2001) gn30013 (1794) 44S
3 win tranhaiTQ (1828) NhnAlex (1979) 40S
4 draw Hoapc10 (2215) NhnAlex (1965) 90S
5 win NhnAlex (1930) Giabanhn (1981) 36S
6 win NhnAlex (1906) phamxit (1786) 24S
7 lose NhnAlex (1932) chupuh (2028) 70S
8 lose Kylexy (2137) NhnAlex (1953) 33S
9 lose NhnAlex (1984) bobenla2000 (1992) 64S
10 win trung76ht (1908) NhnAlex (1955) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhnAlex, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames