NhnAlex
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1905 W238D41L223)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LuaDuong (1745) NhnAlex (1882) 70S
2 lose lebinhctkc (2120) NhnAlex (1901) 20S
3 lose NhnAlex (1928) X_man (1997) 42S
4 win NhnAlex (1890) sodo (1994) 22S
5 draw NhnAlex (1892) Vitvamco2020 (1856) 53S
6 lose vtc (1982) NhnAlex (1920) 22S
7 lose NhnAlex (1958) MINHDUY2007 (1856) 41S
8 win NhnAlex (1924) C3thuongtin (1958) 35S
9 lose QuyBao (1902) NhnAlex (1959) 29S
10 lose nguyenthisau (2253) NhnAlex (1975) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NhnAlex, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames