Nhincaichi
Cờ nhanh: 1603 W27D0L21
Cờ chậm: 1885 W14897D2882L12557)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NosoftByhand (1889) Nhincaichi (1901) 44S
2 win Nhincaichi (1886) Koonlim (1874) 41S
3 lose Koonlim (1857) Nhincaichi (1903) 31S
4 lose Nhincaichi (1922) thieulamtu07 (1799) 64S
5 win thieulamtu07 (1811) Nhincaichi (1910) 32S
6 win Nhincaichi (1896) quehuongvn (1842) 45S
7 lose quehuongvn (1824) Nhincaichi (1914) 35S
8 lose Trum (1956) Nhincaichi (1929) 51S
9 draw hung50 (1859) Nhincaichi (1931) 42S
10 lose Nhincaichi (1950) thienluke (1828) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nhincaichi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames