NguyenK2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1779 W433D101L354)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hongkong84 (1669) NguyenK2 (1820) 41S
2 win NguyenK2 (1802) Hokyhoa (1880) 49S
3 lose thanks4 (1903) NguyenK2 (1829) 13S
4 lose NguyenK2 (1861) AnhDepChai (1856) 23S
5 win Dacaubong1 (1674) NguyenK2 (1839) 28S
6 win Batcontuong (1781) NguyenK2 (1825) 43S
7 win NguyenK2 (1810) Batcontuong (1796) 21S
8 lose td2005 (1811) NguyenK2 (1843) 40S
9 win HCM1212 (1813) NguyenK2 (1828) 29S
10 win HCM1212 (1829) NguyenK2 (1812) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NguyenK2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames