NguSong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1698 W358D89L346)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NguSong (1683) phdva (1674) 35S
2 lose NguSong (1698) Bobin (1714) 43S
3 lose Bobin (1698) NguSong (1714) 25S
4 win NguSong (1699) danhtuan (1695) 32S
5 lose phaodau (1793) NguSong (1712) 82S
6 lose lucbinhphao (1736) NguSong (1727) 52S
7 win NguSong (1715) ngocbinh0212 (1605) 49S
8 lose ngocbinh0212 (1585) NguSong (1735) 30S
9 win NguSong (1722) ledinhchinh (1648) 41S
10 lose TH13N (1793) NguSong (1736) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NguSong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames