Ngoc26061979
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2228 W83D16L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ngoc26061979 (2205) manhsu (2058) 36S
2 draw Ngoc26061979 (2213) Mubai (2072) 72S
3 draw Ngoc26061979 (2218) drawgame12 (2135) 50S
4 win SatThuSiTinh (1971) Ngoc26061979 (2200) 53S
5 lose LacMatEm (2422) Ngoc26061979 (2220) 34S
6 lose Ngoc26061979 (2244) Tanchioaidao (2371) 35S
7 win Kylexy (2260) Ngoc26061979 (2209) 49S
8 lose GayDanhCho (2248) Ngoc26061979 (2240) 18S
9 lose Taothao (2280) Ngoc26061979 (2271) 22S
10 lose Ngoc26061979 (2298) B52bombers (2364) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ngoc26061979, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames