NghiaN
Cờ nhanh: 1481 W2D0L3
Cờ chậm: 1967 W1244D401L1064)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win NghiaN (1951) tranduc12345 (1969) 80S
2 lose kethahuong (2020) NghiaN (1965) 22S
3 draw NghiaN (1964) kethahuong (2021) 69S
4 lose NghiaN (1983) Trump (1878) 6S
5 win Denver95 (2064) NghiaN (1964) 25S
6 draw NghiaN (1954) nthung57 (2128) 61S
7 lose nthung57 (2104) NghiaN (1978) 30S
8 lose thanhluat (2085) NghiaN (1991) 51S
9 draw NghiaN (1988) thanhluat (2088) 43S
10 lose Tranthehuong (2225) NghiaN (1997) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NghiaN, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames